Author Details

Hà, Trần Mạnh, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Vietnam

  • Vol 11, No 1 (2011) - Articles
    CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG
    Abstract  PDF
  • Vol 12, No 4 (2012) - Articles
    THE PRIMARY STUDY ON FISH AND SHRIMP LARVA AT THE UROUNDING WATERS OF ISLANDS BELONGING TO TRUONG SA ARCHIPALAGO, VIET NAM
    Abstract  PDF