Bước đầu phân tích tài liệu động đất ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999)

Đinh Văn Toàn, Y. Ben Tsai, Hsin Hung Wu, Trịnh Việt Bắc, Nguyễn Trọng Yêm, Phan Thị Kim Văn

Abstract


Preliminary interpretation of the earthquake data recorded by the K2 - network along the Red River Fault zone in Vietnam ( 1997 - 1999)


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11296

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); ScopusGeoRef (American Geosciences Institute); NPI (Norway)Google ScholarScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)