Author Details

Bào, Đặng Văn

 • Vol 23, No 1 (2001) - Articles
  Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 1 (2008) - Articles
  Bản chất của mô hình Sinmap và yêu cầu khi áp dụng vào thực tế (Lấy ví dụ ở thung lũng sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn)
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark)
  Abstract  PDF