Author Details

Borisenco, A. S.

  • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
    Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc
    Abstract  PDF
  • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
    Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)
    Abstract  PDF