Author Details

Izokh, A.E., Viện Địa chất và Khoáng vật (Phân viện Sibiri - Viện HLKH LB Nga), Russian Federation

  • Vol 32, No 1 (2010) - Articles
    Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá Gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía Tây Núi Chúa
    Abstract  PDF