Author Details

Dũng, Bùi Quang, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • Vol 35, No 2 (2013) - Articles
    Experience of compiling of geomorphological map scale 1:1.000.000 by morphogenetic principle (for continental part of Vietnam)
    Abstract  PDF