Author Details

Bình, Bùi Tiến, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011) - Articles
    MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
    Abstract  PDF