Author Details

Dũng, Bùi Việt, Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, Vietnam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG
    Abstract