Author Details

Chen, Fukun

  • Vol 31, No 1 (2009) - Articles
    Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum
    Abstract  PDF
  • Vol 31, No 1 (2009) - Articles
    Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó
    Abstract  PDF