Author Details

I.V., GASKOV, Viện Địa chất và Khoáng vật học, Phân viện Siberi, Viện HLKH Nga, Russian Federation

  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM
    Abstract  PDF