Author Details

Bình, Hoàng Thái

  • Vol 29, No 1 (2007) - Articles
    Một số kết quả điều tra nghiên cứu thủy thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên
    Abstract  PDF
  • Vol 28, No 3 (2006) - Articles
    Nghiên cứu xây dựng loạt bản đồ phục vụ cảnh báo lũ quét vùng Nam Trung Bộ
    Abstract  PDF