Author Details

Duân, Khổng Trung, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vietnam

  • Vol 32, No 3 (2010) - Articles
    Cơ chế tương tác và xác định các thông số tương tác đất với cốt phục vụ tính toán ổn định công trình đất có cốt
    Abstract  PDF