Author Details

Xin, Kiều Thị

 • Vol 23, No 1 (2001) - Articles
  Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
  Đối lưu và dự báo mưa đối lưu tại Việt Nam bằng phương pháp tham số hóa trong mô hình số phân giải cao
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 3 (2003) - Articles
  Phát triển mô hình nước nông ba lớp và áp dụng vào dự báo chuyển động bão trên vùng biển Việt Nam
  Abstract  PDF