Author Details

Dũng, Lê Văn

 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Mô hình mật độ Vỏ Trái Đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 2 (2001) - Articles
  Thử nghiệm quan trắc trọng lực chính xác cao ở Việt Nam bằng máy CG-3
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
  Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 4 (2007) - Articles
  Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
  Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực
  Abstract  PDF