Author Details

Dũng, Lê Văn, Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT SÂU KHU VỰC HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TRỌNG LỰC
    Abstract  PDF
  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN TẤT ĐỊNH MỚI
    Abstract  PDF