Author Details

Dương, Nguyễn Ánh

 • Vol 27, No 2 (2005) - Articles
  CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 3 (2003) - Articles
  Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn
  Abstract  PDF