Author Details

Dương, Nguyễn Ánh, Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010
    Abstract
  • Vol 34, No 1 (2012) - Articles
    The H/V ratio method and its abilities in estimation of the site effects on strong ground motions in Hanoi
    Abstract  PDF