Author Details

Xuyên, Nguyễn Đình, Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM
    Abstract  PDF
  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010
    Abstract