Author Details

Dỹ, Nguyễn Địch, Viện Địa chất - Viện KH&CNVN, Vietnam

  • Vol 32, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long
    Abstract  PDF
  • Vol 32, No 4 (2010) - Articles
    Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long
    Abstract  PDF