Author Details

Bàng, Nguyễn Hồng, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    TÍNH THÔNG SỐ TẦNG CHỨA NƯỚC THEO TÀI LIỆU CAROTA ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC TẦNG SÂU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
    Abstract  PDF