Author Details

Bảng, Nguyễn Hữu

  • Vol 23, No 2 (2001) - Articles
    Dự báo độ lún mặt đất từ số liệu quan trắc của các trạm đo biến dạng lún do thay đổi mực nước ngầm
    Abstract  PDF