Author Details

Xuân, Nguyễn Thanh

  • Vol 22, No 1 (2000) - Articles
    Đánh giá trạng thái ứng suất vỏ Trái Đất khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích ảnh vệ tinh
    Abstract  PDF