Author Details

Bút, Nguyễn Văn

  • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
    Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Georada trong các lĩnh vực : điều tra tai biến địa chất, địa chất công trình, tìm kiếm nước ngầm vỡ khoáng sản kim loại
    Abstract  PDF