Author Details

Dương, Nguyễn Văn

 • Vol 26, No 4 (2004) - Articles
  Đặc điểm địa chấn địa động lực rìa phía đông khu vực Bắc Biển Đông
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 3 (2007) - Articles
  Trường ứng suất Kiến tạo và các chuyển động hiện đại trong Vỏ Trái Đất trong đới hút chìm Manilan và lân cận
  Abstract
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Cơ chế hình thành động đất sóng thần cực đại trong đới hút chìm Manila, Philippin
  Abstract  PDF