Author Details

Duan, Nguyen Ba, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 36, No 3 (2014) - Articles
    HYDROGEOPHYSICS TECHNIQUES TO AQUIFER LOCATING AND MONITORING FOR INDUSTRIAL ZONE NORTH THANGLONG AND QUANGMINH, HANOI
    Abstract  PDF