Author Details

Duchesne, P. Lassudrie

 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Kết quả đánh giá độ trễ thiên đỉnh và hàm lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu từ số liệu GPS ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Bước đầu nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng và nhấp nháy điện ly sử dụng số liệu các trạm thu GPS liên tục ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Ảnh hưởng của bão từ tới nồng độ điện tử tổng cộng vùng dị thường điện ly xích đạo Đông Nam Á quan sát được từ số liệu GPS
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam
  Abstract  PDF