Author Details

Duchesne, Patrick Lassudrie, Trường Viễn thông Quốc gia Bretagne, Pháp, France

  • Vol 32, No 3 (2010) - Articles
    Dịch chuyển vỏ Trái Đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
    Abstract  PDF