Author Details

Cẩn, Phạm Ngọc, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

 • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
  MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN VẬT CỦA QUẶNG HÓA TRONG KHU VỰC MỎ CHÌ - KẼM NA SƠN
  Abstract  PDF
 • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
  ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH
  Abstract  PDF  PDF
 • Vol 34, No 4 (2012) - Articles
  Distribution characteristics, the dissemination and quality of the fine arts and decorative rocks in the centre of Vietnam
  Abstract  PDF