Author Details

Xuân, Phạm Tích

 • Vol 27, No 4 (2005) - Articles
  Đặc điểm các nguyên tố hiếm và đất hiếm trong Gabroit miền Bắc Việt Nam và điều kiện hình thành
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 1 (2002) - Articles
  Đặc điểm thạch học và thành phần nguyên tố trong Basalt Kainozoi muộn tại Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 4 (2007) - Articles
  Một số nét đặc trưng của các thành tạo Laterit vùng ven rìa Đồng bằng Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 40, No 2 (2018) - Articles
  Occurrence of supergene nickel ores in the Ha Tri Massive, Hoa An District, Cao Bang Province
  Abstract  PDF