Author Details

Dung, Phạm Thị, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

 • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
  MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN VẬT CỦA QUẶNG HÓA TRONG KHU VỰC MỎ CHÌ - KẼM NA SƠN
  Abstract  PDF
 • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
  ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH
  Abstract  PDF  PDF
 • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
  ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ
  Abstract  PDF
 • Vol 34, No 3 (2012) - Articles
  New data of Ye Yen Sun granite complex in Phan Si Pan uplift
  Abstract  PDF
 • Vol 34, No 4 (2012) - Articles
  Zircon U-Pb isotopic age of Ye Yen Sun granite complex in Phan Si Pan uplift and relationship to the Red River Shear zone
  Abstract  PDF