Author Details

Dung, Phạm Thị, Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM
    Abstract  PDF