Author Details

An, Phạm Văn

  • Vol 23, No 3 (2001) - Articles
    Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đông Hà (Quảng Trị)
    Abstract  PDF
  • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
    Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đồng Hới (Quảng Bình)
    Abstract  PDF