Author Details

Dung, Trương Phương

  • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
    Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam
    Abstract  PDF