Author Details

Cánh, Trần, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ THẤM, XÓI LỞ VAI CÔNG TRÌNH CỐNG THỦY LỢI BẰNG KẾT HỢP CÁC CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ NÔNG
    Abstract  PDF