Author Details

Cảnh, Trần

 • Vol 22, No 2 (2000) - Articles
  Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
  Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
  Đánh giá chất lượng đê, đập và cảnh báo biến động bất lợi dựa theo kết quả địa vật lý và mô hình tính cơ học
  Abstract  PDF