Author Details

Anh, Trần Tuấn

 • Vol 27, No 2 (2005) - Articles
  ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG
  Abstract  PDF
 • Vol 27, No 3 (2005) - Articles
  Điều kiện hình thành (P/T) của các thành tạo Magma Granitoid phức hệ Điện Biên và Sông Mã
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 2 (2009) - Articles
  Điều kiện thành tạo của Pyroxene và Granat trong sa khoáng tại chỗ của Mỏ Saphir Đắk Nông liên quan tới Basalt Kainozoi, miền Nam Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 3 (2000) - Articles
  Các thành tạo siêu mafic đới Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Địa hóa và đồng vị của Gabroit trong các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Proterozoi khối nâng Fansipan - Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Những dấu hiệu về tướng Granulit trong đới Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Về khoáng vật chỉ thị của Kimberlit và Lamproit ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
  Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 3 (2008) - Articles
  Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 3 (2008) - Articles
  Đặc điểm địa hóa của các đá Lamprophyr tuổi Trias rìa khối nhô Kon Tum
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 3 (2008) - Articles
  Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Đặc điểm khoáng vật - địa hóa vỡ tuổi thành tạo của quặng hóa vàng Bồng Miêu
  Abstract  PDF