Author Details

Bắc, Trịnh Việt

 • Vol 31, No 2 (2009) - Articles
  Bề dày tầng trung hòa về nhiệt và độ sâu đảm bảo độ tin cậy cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
  Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Bước đầu phân tích tài liệu động đất ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999)
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Kết quả bổ sung trong phân tích tài liệu từ để nghiên cứu mạng lưới đứt gãy Bắc Trung Bộ
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
  Đặc điểm thạch quyển khu vực Biển Đông, quan hệ của nó với dị thường dòng nhiệt
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Nghiên cứu nguồn địa nhiệt cho phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
  Một số kết quả xây dựng mô hình mật độ vỏ Trái đất Miền Bắc Việt Nam bằng bài toán 2,5 chiều trọng lực, kết hợp sử dụng tài liệu địa chấn dò sâu
  Abstract  PDF