Author Details

Bắc, Trịnh Việt, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

 • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỎ TRÁI ĐẤT BẰNG TÀI LIỆU SÓNG KHÚC XẠ CỦA HAI TUYẾN ĐỊA CHẤN DÒ SÂU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Abstract  PDF
 • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
  ĐIỀU KIỆN NỀN ĐẤT ẢNH HƯỞNG BỞI TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC PHÍA TÂY NỘI THÀNH HÀ NỘI
  Abstract  PDF
 • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
  XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ THẤM, XÓI LỞ VAI CÔNG TRÌNH CỐNG THỦY LỢI BẰNG KẾT HỢP CÁC CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ NÔNG
  Abstract  PDF