Author Details

Chi, Tran Thuy, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 36, No 3 (2014) - Articles
    ESTABLISHING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATOR SET INCLUDING ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL FIELDS IN TAY NGUYEN PROVINCES
    Abstract  PDF