Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36, No 1 (2014) 100 years of birth of Academic Sokolov B.S Abstract   PDF
Tong Dzuy Thanh
 
Vol 35, No 2 (2013) 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GROUND PENETRATING RADAR (GPR 2014) Abstract   PDF
Nguyễn Văn Giảng
 
Vol 43, No 1 (2021) A case study of grinding coarse 5 mm particles into sand grade particles less than 2.36 mm Abstract   PDF
Aaron Reed, Larissa Koroznikova, Manoj Khandelwal
 
Vol 35, No 3 (2013) A comparison of ionospheric parameters observed over Ho Chi Minh City with IRI-2007 predictions Abstract   PDF
Đào Ngọc Hạnh Tâm, Hoàng Thái Lan, Dương Văn Vinh
 
Vol 39, No 1 (2017) A Digital Shoreline Analysis System (DSAS) applied on mangrove shoreline changes along the Giao Thuy coastal area (Nam Dinh, Vietnam) during 2005-2014 Abstract   PDF
Nguyen An Thinh*, Luc Hens
 
Vol 40, No 2 (2018) A study on the variation of zeta potential with mineral composition of rocks and types of electrolyte Abstract   PDF
Luong Duy Thanh, Rudolf Sprik
 
Vol 39, No 3 (2017) Abnormal features of oceanographic characteristics in upwelling Vietnam waters under impact of El Niño events Abstract   PDF
Tong Phuoc Hoang Son*, Tran Van Chung, Nguye Huu Huan, Ngo Manh Tien, Vu Van Tac, Nguyen Hoang Thai Khang, Nguyen Truong Thanh Hoi, Marine Herrmann, Eko Siswanto
 
Vol 37, No 3 (2015) About factors related to the occurrence of earthquakes in the Song Tranh 2 hydropower area in period 2011-2014 Abstract   PDF
Bui Van Duan, Ha Thi Giang, Nguyen Anh Duong, Pham Dinh Nguyen
 
Vol 25, No 2 (2003) About Petrogenesis of the High aluminium Pia Oak granitoid on the base of isotopic and petrogeochemical analysis Abstract   PDF
Phan Lưu Anh
 
Vol 34, No 4 (2012) About the new approach to building algorithms and processes to predict earthquakes by statistical model Abstract   PDF
Ngô Thị Lư, Trần Việt Phương
 
Vol 42, No 3 (2020): SPECIAL ISSUE: DATA MINING IN EARTH SCIENCES Accuracy assessment of extreme learning machine in predicting soil compression coefficient Abstract   PDF
Hai-Bang Ly, Panagiotis G. Asteris, Thai Binh Pham
 
Vol 36, No 2 (2014) ACTIVE CHARACTERISTICS OF SAM NUA FAULT ZONE DURING NEOTECTONIC STAGE Abstract   PDF
Bui Van Thom, Nguyen Van Hung, Oneta Sunlinthone, Somsanith Duangpaseuth, Soutthiphong Vongxaiya, Bounpaphan Markvilay
 
Vol 34, No 3 (2012) Active fault and warning risk of subcidence-cracking hazard in mountain region of the Quang Ngai Province Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 35, No 4 (2013) Actual situation and reason of shortage of water in Red River delta region Abstract   PDF
Vu Thi Thu Lan, Hoang Thanh Son, Bui Anh Tuan
 
Vol 41, No 3 (2019) Adsorption of arsenic and heavy metals from solutions by modified iron ore sludge Abstract   PDF
Nguyen Quoc Bien, Nguyen Thi Hoang Ha
 
Vol 38, No 3 (2016) Algorithm and program for earthquake prediction based on the geological, geophysical, geomorphological and seismic data Abstract
Ngo Thi Lu*, Rodkin M. V., Tran Viet Phuong, Phung Thi Thu Hang, Nguyen Quang, Vu Thi Hoan
 
Vol 36, No 4 (2014) An analysis of forest biomass changes using geospatial tools and ground survey data: a case study in Yok Don national park, Central Highlands of Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Viet Luong, Ryutaro Tateishi, Nguyen Thanh Hoan, To Trong Tu, Le Mai Son
 
Vol 41, No 1 (2019) An improved space domain algorithm for determining the 3-D structure of the magnetic basement Abstract   PDF
Nguyen Thi Thu Hang, Erdinc Oksum, Le Huy Minh, Do Duc Thanh
 
Vol 34, No 3 (2012) An Investigation of Topography Effects on Seismic Ground Motions Abstract   PDF
Nguyễn Công Thăng, Phạm Đình Nguyên
 
Vol 38, No 1 (2016) Analyze the correlation between the geomorphic indices and recent tectonic active of the Lo River fault zone in southwest of Tam Dao range Abstract   PDF
Ngo Van Liem, Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Nguyen Van Huong, Nguyen Cong Quan, Tran Van Phong, Nguyen Phuc Dat
 
Vol 29, No 2 (2007) Ảnh hưởng của bão từ tới nồng độ điện tử tổng cộng vùng dị thường điện ly xích đạo Đông Nam Á quan sát được từ số liệu GPS Abstract   PDF
Lê Huy Minh, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Thị Lan, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, C. Amory- Mazaudier, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
 
Vol 25, No 4 (2003) Ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội ở Việt Nam tới môi trường nước ngầm Abstract   PDF
Ngô Ngọc Cát
 
Vol 30, No 2 (2008) Ảnh hưởng của Cu, Pb, Zn, đến sinh trưởng và tích lũy chúng trong rau xà lách Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Cự
 
Vol 29, No 3 (2007) Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly Abstract
Võ Thanh Sơn, Lưu Việt Hùng, Hoàng Thái Lan
 
Vol 33, No 1 (2011) ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA ĐẦU MÙA TỚI ĐỘ DÀY QUANG HỌC SOL KHÍ TẠI BẠC LIÊU Abstract   PDF
Pham Xuan Thanh
 
Vol 35, No 2 (2013) AOGS (Asia Oceania Geosciences Society Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng, Nguyễn Quốc Cường
 
Vol 24, No 2 (2002) Áp dụng các công thức tính dao động nền ở Việt Nam Abstract   PDF
Trần Thị Mỹ Thành
 
Vol 24, No 1 (2002) Áp dụng các mô hình phân tích không gian để đánh giá độ nguy hiểm động đất Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Hồng Lân, Phạm Thanh Lương
 
Vol 25, No 4 (2003) Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba Abstract   PDF
Nguyễn Văn Cư, Lê Văn Công
 
Vol 28, No 3 (2006) Áp dụng hệ thống thông tin địa lý trong phân cấp phòng hộ đầu nguồn Abstract   PDF
Vũ Anh Tuân
 
Vol 29, No 4 (2007) Áp dụng mô hình toán tin vào giải quyết nhiệm vụ thăm dò khoáng sản rắn với ví dụ cho mỏ sét phong hóa Abstract
Trương Xuân Luận, Phạm Đức Hậu, Nguyễn Mai Lương
 
Vol 28, No 1 (2006) Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long Abstract   PDF
Đặng Văn Liệt
 
Vol 26, No 3 (2004) Áp dụng phương pháp U/Pb xác định tuổi kết tinh của khối Đại Lộc Abstract   PDF
Nguyễn Văn Vượng, Vũ Văn Tích, Bent Hansen, Klaus Wemmer
 
Vol 23, No 4 (2001) Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam) Abstract   PDF
Nguyễn Văn Hoàng, Trần Trọng Huệ, Lê Thị Minh Tâm
 
Vol 33, No 3 (2011): ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ THẤP DÙNG THIẾT BỊ ERA TRONG NGHIÊN CỨU DI TÍCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG Abstract   PDF
Dương Thị Ninh, Mail Thị Lụa, Đặng Ngọc Thùy, Trần Anh Vũ, Lại Hợp Phòng
 
Vol 22, No 1 (2000) Áp dụng thuật toán tách tiền chấn và dư chấn từ danh mục động đất Đông Nam Á Abstract   PDF
Ngô Thị Lư
 
Vol 31, No 4 (2009) Áp dụng thuật toán tiến hoá cải tiến để giải bài toán ngược trọng lực Abstract   PDF
Đặng Văn Liệt, Ông Duy Thiện, Phạm Văn Lành, Phan Nguyệt Thuần, Ngô Văn Chinh
 
Vol 35, No 3 (2013) Application of an integrated ALES-GIS model in land suitability evaluation for tea cultivation in Di Linh - Bao Loc area Abstract   PDF
Hoàng Thị Huyền Ngọc, Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh
 
Vol 39, No 4 (2017) Application of directional derivative method to determine boundary of magnetic sources by total magnetic anomalies Abstract   PDF
Nguyen Thi Thu Hang, Do Duc Thanh, Le Huy Minh
 
Vol 35, No 1 (2013) Application of downscalling method based on the LARS-WG weather generator toassess extreme rainfall features: a case study in the coastal plain of Gio Linh District, Quang Tri Province Abstract   PDF
Vũ Thanh Tâm, Okke Batelaan, Trần Thành Lê
 
Vol 40, No 4 (2018) Application of ensemble Kalman filter in WRF model to forecast rainfall on monsoon onset period in South Vietnam Abstract   PDF
Pham Thi Minh, Bui Thi Tuyet, Tran Thi Thu Thao, Le Thi Thu Hang
 
Vol 42, No 3 (2020): SPECIAL ISSUE: DATA MINING IN EARTH SCIENCES Application of GIS-Base GALDIT for vulnerability assessment to saltwater intrusion of Holocene coastal aquifer: a case of Quang Nam - Da Nang city, Vietnam Abstract   PDF
Phan Nam Long, Huynh Tien Dat
 
Vol 36, No 3 (2014) APPLICATION OF LANDSAT THERMAL INFRARED DATA TO STUDY SOIL MOISTURE USING TEMPERATURE VEGETATION DRYNESS INDEX Abstract   PDF
Trinh Le Hung
 
Vol 36, No 3 (2014) APPLICATION OF REMOTE SENSING IMAGERY AND GIS IN ESTABLISHMENT OF FOREST FIRE HAZARD MAP IN DAKLAK PROVINCE Abstract   PDF
Luu The Anh, Tran Anh Tuan, Hoang Thi Huyen Ngoc, Le Ba Bien
 
Vol 35, No 4 (2013) Application of remote sensing technology and geographic information systems (GIS) to the assessment of the growing of coastal plain of day estuary through periods, from 1966 to 2011 Abstract   PDF
Dao Dinh Cham, Nguyen Thai Son, Nguyen Quang Minh
 
Vol 35, No 2 (2013) Application of remote sensing technology integrated geographic information system (GIS) mapping of land use changes of Nam Dinh Province Abstract   PDF
Lê Đức Hạnh, Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Phan Long
 
Vol 35, No 1 (2013) Application of the GIS modeling technique and weights-of-evidence method for prospecting tungsten minerals in the Pleimeo area, Kontum province Abstract   PDF
Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng
 
Vol 35, No 4 (2013) Application of USLE and GIS tool to predict soil erosion potential and proposal land cover solutions to reduce soil loss in Tay Nguyen Abstract   PDF
Nguyen Manh Ha, Nguyen Van Dung, Hoang Huyen Ngoc
 
Vol 41, No 4 (2019) Application Terrasar-X data for studying land subsidence in Hanoi City Abstract   PDF
Nguyen Duc Anh, Tran Quoc Cuong, Tran Van Anh, Hoang Anh The, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Huy Thang
 
Vol 35, No 4 (2013) Application the normalised difference vegetation index of landsat imagery to assess the desertification in Binh Thuan Province Abstract   PDF
Le Thi Thu Hien
 
Vol 35, No 4 (2013) Approach Geography in Environmental Research (For example, Nghe An province) Abstract   PDF
Hoang Luu Thu Thuy
 
Vol 34, No 4 (2012) Assessing agricultural drought for Binh Thuan province under climate change scenario Abstract   PDF
Phạm Quang Vinh, Phạm Thị Thanh Hương
 
Vol 35, No 4 (2013) Assessing easy-injured characteristics of drought on socio-economic development in Central Highland by Socio-economic Drought Vulnerability index Abstract   PDF
Le Van Huong, Phi Thi Thu Hoang
 
Vol 35, No 4 (2013) Assessing the impacts of agro - climatic conditions on annual trees in Ninh Thuan and Binh Thuan province Abstract   PDF
Pham Quang Vinh, Nguyen Thanh Binh, Bui Thi Thanh Huong
 
Vol 39, No 4 (2017) Assessment and Simulation of Impacts of Climate Change on Erosion and Water Flow by Using the Soil and Water Assessment Tool and GIS: Case Study in Upper Cau River basin in Vietnam Abstract   PDF
Tran Hong Thai, Nguyen Phuong Thao, Bui Tien Dieu
 
Vol 39, No 2 (2017) Assessment of earthquake-induced ground liquefaction susceptibility for Hanoi city using geological and geomorphologic characteristics Abstract
Bui Thi Nhung*, Nguyen Hong Phuong, Nguyen Ta Nam
 
Vol 40, No 1 (2018) Assessment of earthquake-induced liquefaction hazard in urban areas of Hanoi city using LPI-based method Abstract   PDF
Bui Thi Nhung, Nguyen Hong Phuong, Pham The Truyen, Nguyen Ta Nam
 
Vol 38, No 2 (2016) ASSESSMENT OF GEOMORPHIC PROCESSES AND ACTIVE TECTONICS IN CON VOI MOUNTAIN RANGE AREA (NORTHERN VIETNAM) USING THE HYPSOMETRIC CURVE ANALYSIS METHOD Abstract   PDF
Ngo Van Liem*, Nguyen Phuc Dat, Bui Tien Dieu, Vu Van Phai, Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Tran Van Phong
 
Vol 42, No 2 (2020) Assessment of heavy metal concentrations and its potential eco-toxic effects in soils and sediments in Dong Cao catchment, Northern Vietnam Abstract   PDF
Huong Mai, Jean -Luc Maeghtb, Van Hoi Bui, Christian Valentin
 
Vol 39, No 3 (2017) Assessment of heavy metal pollution in abandoned Giap Lai pyrite mine (Phu Tho Province) Abstract   PDF
Pham Tich Xuan*, Nguyen Thi Lien, Pham Thanh Dang, Doan Thi Thu Tra, Nguyen Van Pho, Nguyen Xuan Qua, Hoang Thi Tuyet Nga
 
Vol 37, No 2 (2015) Assessment of organic matter content in basalt soils under cultivation of major crops in Dak Lak province Abstract   PDF
Luu The Anh, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Duc Thanh, Hoang Quoc Nam
 
Vol 36, No 1 (2014) Assessment of sedimentation in Tri An reservoir by nuclear technique, geological analyses and GIS Abstract   PDF
Mai Thanh Tan, Dinh Van Thuan, Vu Van Ha, Nguyen Trong Tan, Le Duc Luong, Trinh Thi Thanh Ha, Nguyan Van Tao, Nguyen Cong Quan
 
Vol 42, No 4 (2020) Assessment of shoreline changes for setback zone establishment from Son Tra (Da Nang city) to Cua Dai (Hoi An city), Vietnam Abstract
Ngo Van Liem, Dang Van Bao, Dang Kinh Bac, Ngo Chi Cuong, Pham Thi Phuong Nga, Benjamin Burkhard, Giap Thi Kim Chi
 
Vol 42, No 4 (2020) Assessment of the usability of Tam Bo bentonite (Di Linh - Lam Dong) for peloid Abstract
Tran Thi Man, Tran Thi Lan, Nguyen Anh Duong, Phan Luu Anh
 
Vol 37, No 2 (2015) Assessment the socio-economic drought vulnerability index in the Red River delta Abstract   PDF
Vu Thi Thu Lan, Lai Tien Vinh, Hoang Thanh Son
 
Vol 37, No 4 (2015) Automatic detection of surface water bodies from Sentinel-1 SAR images using Valley-Emphasis method Abstract   PDF
Nguyen Ba Duy
 
Vol 30, No 1 (2008) Bản chất của mô hình Sinmap và yêu cầu khi áp dụng vào thực tế (Lấy ví dụ ở thung lũng sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn) Abstract   PDF
Lê Cảnh Tuân, Nguyễn Linh Ngọc, Đặng Văn Bào, Nguyễn Xuân Nam
 
Vol 25, No 1 (2003) Bàn về quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi Abstract   PDF
Lê Đức An
 
Vol 26, No 4 (2004) Bản đồ biến thiên thế kỷ của trường địa từ lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 1991-1997 Abstract   PDF
Hà Duyên Châu
 
Vol 26, No 1 (2004) Bản đồ gia tốc dao động nền khu vực Việt Nam và lân cận Abstract   PDF
Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Đình Xuyên, Hoàng Trọng Phố
 
Vol 27, No 4 (2005) Bản đồ sinh thái cảnh quan vườn Quốc gia Bạch Mã Abstract   PDF
Lê Văn Thăng
 
Vol 26, No 2 (2004) Bản đồ độ nguy hiểm động đất Việt Nam và Biển Đông Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Phương
 
Vol 31, No 4 (2009) Bão mặt trời tháng 9-2005 và phản ứng của điện ly quan trắc tại Tp Hồ Chí Minh Abstract   PDF
Trần Quốc Hà
 
Vol 28, No 3 (2006) Bảo tàng Địa chất Hà Nội Abstract   PDF
La Thế Phúc
 
Vol 22, No 4 (2000) Bao thể trong Ruby dọc đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận Abstract   PDF
Hoàng Quang Vinh, G. Giuliani, Phan Trọng Trịnh, Phạm Văn Long
 
Vol 26, No 2 (2004) Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy Abstract   PDF
Lê Huy Minh, Trần Thị Lan, Phạm Thị Thu Hồng
 
Vol 31, No 2 (2009) Bề dày tầng trung hòa về nhiệt và độ sâu đảm bảo độ tin cậy cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam Abstract   PDF
Đinh Văn Toàn, Đoàn Văn Tuyến, Trịnh Việt Bắc
 
Vol 25, No 1 (2003) Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002) Abstract   PDF
Hoàng Thái Lan
 
Vol 23, No 1 (2001) Biến thiên theo thời gian của lớp E và lớp F điện ly quan sát được tại đài điện ly Phú Thụy, Việt Nam Abstract   PDF
Lê Huy Minh, Phạm Văn Trì
 
Vol 33, No 4 (2011) BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN CỦA NỒNG ĐỘ ĐIỆN TỬ TỔNG CỘNG VÀ NHẤP NHÁY ĐIỆN LY THEO SỐ LIỆU GPS LIÊN TỤC Ở VIỆT NAM Abstract
Trần Thị Lan, Lê Huy Minh
 
Vol 24, No 2 (2002) Biến thiên yên tĩnh theo mùa của độ từ thiên ở Việt Nam Abstract   PDF
Lương Văn Trương
 
Vol 23, No 4 (2001) Biên độ và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng trong Kainozoi Abstract   PDF
Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Trọng Yêm
 
Vol 24, No 2 (2002) Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng Abstract   PDF
Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Đỗ Văn Tự, Nguyễn Quang Mạnh
 
Vol 29, No 3 (2007) Biến động lòng sông Đồng Nam do hoạt động khai thác cát Abstract   PDF
Hà Quang Hải
 
Vol 25, No 3 (2003) Biến động đường bờ khu vực ven biển Hải Phòng Abstract   PDF
Mai Thành Tân, Nguyễn Địch Dỹ
 
Vol 41, No 1 (2019) Bioclimatic assessments for tea cultivation in Western Nghe An Abstract   PDF
Hoang Thi Huyen Ngoc, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Manh Ha, Nguyen Quoc Binh, Mai Thanh Tan
 
Vol 36, No 4 (2014) Bioclimatic map of Tay Nguyen at scale 1:250,000 for setting up sustainable ecological economic models Abstract   PDF
Nguyen Khanh Van, Pham Thi Ly, Nguyen Thi Hong
 
Vol 36, No 1 (2014) Bioresources changing and transite by Hydropower and irrigation system in Tay Nguyen Abstract   PDF
Nguyen Lap Dan, Ha Quy Quynh
 
Vol 34, No 3 (2012) Building One-dimensional P-wave velocity model for the northern part of North West Region of Vietnam Abstract   PDF
Lê Tử Sơn, Hà Thị Giang, Đinh Quốc Văn
 
Vol 29, No 4 (2007) Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam Abstract   PDF
Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng
 
Vol 25, No 4 (2003) Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu Abstract   PDF
Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn
 
Vol 31, No 3 (2009) Bước đầu nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng và nhấp nháy điện ly sử dụng số liệu các trạm thu GPS liên tục ở Việt Nam Abstract   PDF
Trần Thị Lan, Lê Huy Minh, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon
 
Vol 25, No 1 (2003) Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc Abstract   PDF
Nguyễn Văn Bình
 
Vol 22, No 4 (2000) Bước đầu phân tích tài liệu động đất ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999) Abstract   PDF
Đinh Văn Toàn, Y. Ben Tsai, Hsin Hung Wu, Trịnh Việt Bắc, Nguyễn Trọng Yêm, Phan Thị Kim Văn
 
Vol 23, No 2 (2001) Các bậc địa hình dãy Con Voi và đặc điểm nâng Tân Kiến tạo Abstract   PDF
Lê Đức An, Lại Huy Anh, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn, Đỗ Minh Tuấn, Trần Hằng Nga
 
Vol 29, No 1 (2007) Các chuỗi đất miền đồi núi huyện Phú Lộc Abstract   PDF
Vũ Ngọc Quang
 
Vol 28, No 2 (2006) Các dị thường hơi thủy ngân trong đất và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng Abstract   PDF
Trần Văn Dương
 
Vol 22, No 2 (2000) Các gia đoạn phát triển thực vật ngập mặn trong Holocen ở Đồng bằng Sông Hồng Abstract   PDF
Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ
 
Vol 33, No 3 (2011): CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG Abstract   PDF
Bùi Văn Thơm
 
Vol 23, No 4 (2001) Các kiểu đồng bằng Holocen - ở Đồng bằng Bắc Bộ Abstract   PDF
Doãn Đình Lâm, Trần Nghi, Phạm Huy Tiến
 
1 - 100 of 1022 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>