ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẾN QUÁ TRÌNH BIẾN TÍNH TẢO SPIRULINA

Trương Thị Chiên

Abstract


Bài báo này trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của một số điều kiện đến quá trình biến
tính tảo Spirulina. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp vật lí để phá vỡ
màng tế bào tảo Spirulina. Sinh khối tảo được lạnh đông ở -15 ºC trong 3 giờ với hàm lượng
protein hòa tan đạt 60,86 %, hiệu suất phá vỡ màng tế bào đạt 94,75 %. Sau đó hỗn hợp tảo
Spirulina được xử lí ở nhiệt độ 70 ºC trong 5 - 10 phút để biến tính phycobiliprotein. Cuối cùng
tảo biến tính được đông khô ở -49 ºC với áp suất 50 mmTorr. Sản phẩm thu được có màu xanh
tự nhiên, mùi dễ chịu, bột tơi xốp và chất lượng giảm không đáng kể so với bột nguyên liệu ban
đầu.


Keywords


bột tảo Spirulina, bột tảo Spirulina biến tính, màng tế bào.DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/2C/11867 Display counter: Abstract : 204 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology