NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HÌNH THÁI HỌC BỀ MẶT CỦA CÁC MÀNG ĐA LỚP CHỨA POLYSACCHARIDE

Đinh Thị Thu Thủy

Abstract


Bằng phương pháp kết tủa theo lớp đã thu được màng đơn và đa lớp chứa
polyhexamethylguanidine, chitosan, dimethylchitosan và carboxymethylcellulose. Hình thái học
của các màng phủ này được nghiên cứu với việc sử dụng kính hiển vi nguyên tử (AFM), góc tiếp
xúc được xác định bởi phương pháp giọt tĩnh. Đã chỉ ra được khả năng hình thành các màng phủ
đa lớp chứa các polysaccharide với bề mặt nhẵn đồng nhất và không khiếm khuyết (chỉ số độ
nhám < 0,5 nm). Đã xác lập được rằng, tất cả các đơn và đa màng có tính háo nước: góc biên
thấm ươt < 40 grad.


Keywords


màng mỏng, polysaccharide; polyhexamethyleneguanidine, AFM, độ nhám, góc biên thấm ướt.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/2C/11881 Display counter: Abstract : 150 views. PDF : 290 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology