NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH DƯỢC TRONG LOÀI TU HÀI LUTRARIA RHYNCHAEMA Ở VÙNG BIỂN VÂN ĐỒN QUẢNG NINH – VIỆT NAM

Nguyễn Huy Nam

Abstract


Ngày nay với sự phát triển của y học hiện đại đã chứng minh rằng nhiều hoạt chất sinh
dược có trong nguồn thực phẩm bổ dưỡng có tác dụng rất hiệu quả trong việc điều trị và phòng
ngừa bệnh tật. Đặc biệt là những nguồn thực phẩm có giá trị dược liệu từ động vật biển. Gần
đây, một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra một số hoạt chất sinh dược có
trong loài tu hài Lutraria rhynchaema ở vùng biển Vân Đồn - Quảng Ninh - Việt Nam. Một số
hoạt chất steroid và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, cao nhất là ở loài tu hài trưởng thành
12 tháng tuổi (MH1): Thành phần và hàm lượng các hormone steroid gồm có : testosterone (52,0
mg/kg vck), cortisol (49,0 mg/kg vck), progesterone (37,5 mg/kg vck), estradiol (28,2 mg/kg
vck). Hàm lượng các chất vi khoáng gồm có : Cu (65,30 mg/kg vck), Fe (182,0 mg/kg vck), Zn
(132,22 mg/kg vck), Mn (82,0 mg/kg vck), K (0,160 %), Ca (2,10 %).


Keywords


Lutraria rhynchaema, testosterone, cortiso.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/2C/11886 Display counter: Abstract : 142 views. PDF : 234 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology