XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH β2-AGONIST TRONG THỊT, GAN, THẬN HEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUECHERS KẾT HỢP VỚI UPLC-MS/MS

Nguyễn Hương Giang

Abstract


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xây dựng phương pháp xác định dư lượng thuốc thú y (Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine) trên nền gan, thịt và thận heo bằng phương pháp QuEChERS có sử dụng nội chuẩn đồng vị, phân tích trên hệ thống sắc kí lỏng khối phổ ba tứ cực (UPLC-MS/MS) cho độ chính xác cao và tin cậy với giới hạn phát hiện thấp (0,06 µg/kg), độ thu hồi và độ lặp lại cao phù hợp với quy định 2002/657/EC của Ủy ban Châu Âu.


Keywords


β2 – Agonist, UPLC-MS/MS, QuEChERS.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/5A/12196

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology