Quy trình phát hiện vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis sử dụng hạt từ nano gắn kháng thể nhằm tăng tính đặc hiệu và tốc độ xử lý mẫu

Phạm Bảo Yên, Chử Lương Luân, Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Hoàng Lương

Abstract


Vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis (MTB) là nguyên nhân trực tiếp gây nên bệnh lao phổi ở những nước đang phát triển. Số bệnh nhân được chẩn đoán mắc lao đa kháng thuốc (MDR) gia tăng không ngừng trong những năm gần đây. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phát triển một quy trình chẩn đoán mới sử dụng hạt từ nano chức năng hóa bề mặt với nhóm amino (NP-NH2) để gắn kết với kháng thể kháng lao nhằm xây dựng một phương pháp dựa trên phản ứng PCR có tính đặc hiệu cao hơn. Kết quả cho thấy, phức hệ NP-NH2- kháng thể tạo ra nhờ phản ứng gắn kết sử dụng EDC cho phép phát hiện M. bovis trong vaccine BCG nhanh chóng và đặc hiệu. Hệ gen của M. bovis có chứa trình tự IS6110 đặc trưng cho vi khuẩn lao và thường được sử dụng trong việc phát hiện vi khuẩn lao. Hơn nữa,  khi được bảo quản trong đệm PBS-TBN ở 4oC, sau 4 tuần, phức hệ này bền vững và cho kết quả ổn định. Chính vì vậy thời gian chuẩn bị mẫu cho phản ứng PCR có thể được giảm xuống dưới 1 giờ do không còn phải tinh sạch ADN. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm khả năng ứng dụng của phương pháp chẩn đoán này trên mẫu bệnh phẩm đờm từ Viện Quân y 103 và bước đầu đã thu được kết quả như dự kiến. Các thí nghiệm sử dụng từ tính của phức hệ NP-NH2- kháng thể để phát triển bộ kit tự động hóa đang được tiến hành nhằm tăng tốc độ xử lý và giảm khả năng nhiễm chéo.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3168 Display counter: Abstract : 503 views. PDF (Tiếng Việt) : 1667 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology