ẢNH HƯỞNG CỦA SỢI XENLULO TỚI TÍNH DÍNH BÁM CỦA VỮA TRÁT TƯỜNG Ở TRẠNG THÁI TƯƠI

Phan Văn Tiến, Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Thị Hiền Lương

Abstract


Sợi thường được sử dụng để cải thiện các tính chất của vật liệu ximăng ở trạng thái cứng, và vấn đề này đã được nghiên cứu và công bố bởi rất nhiều tác giả. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sợi tới tính chất của vật liệu ở trạng thái tươi, bao gồm tính dính bám và tính lưu biến, chưa được nghiên cứu đầy đủ. Thêm vào đó, hầu như không có công bố khoa học nào về ảnh hưởng của sợi xenlulo tới tính dính bám của vữa tươi. Do đó trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của sợi xenlulo tới tính dính bám của vữa trát tường ở trạng thái tươi, bao gồm lực dính kết, lực cố kết và sức bám. Kết quả cho thấy sợi xenlulo làm tăng lực dính kết, lực cố kết của vữa tươi. Tuy nhiên nó làm giảm sức bám của vữa.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3180 Display counter: Abstract : 219 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology