KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TITAN OXÍT ĐỒNG PHA TẠP VANADIUM VÀ NITƠ

Authors

  • Phùng Nguyễn Thái Hằng (1) Đại học Khoa học tự nhiên tp Hồ Chí Minh (2) Đại học Tây Nguyên
  • Dương Ái Phương Đại học Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh
  • Lê Vũ Tuấn Hùng Đại học Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3320

Abstract

Màng quang xúc tác TiO2 đồng pha tạp vanadium (V) và nitơ (N) (TiO2:(V, N)) được chế tạo bằng phương pháp solgel từ các tiền chất vanadium clorua (III), urê và tetra butyl orthotitanat. Cấu trúc của các màng được khảo sát bởi phép đo nhiễu xạ tia X (XRD). Tính chất quang và hình thái bề mặt của các màng lần lượt được đánh giá bởi phép đo phổ Uv-Vis và phép đo SEM. Hàm lượng pha tạp của Vanadium và nitơ được xác định bằng phép đo phổ tán xạ tia X (EDS). Hoạt tính quang xúc tác của các màng được đánh giá thông qua sự phân hủy dung dịch metyl blue khi có ngâm màng khi được chiếu sáng. Kết quả cho thấy màng TiO2:(V, N) có khả năng quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến tốt hơn màng màng TiO2 thuần và màng TiO2 đơn pha tạp. Bờ hấp thu của các màng TiO2:(V, N) có sự dịch chuyển về vùng ánh sáng khả kiến. Màng TiO2:(V, N) tốt nhất phân huỷ 90% dung dịch metyl blue trong thời gian 150 phút khi chiếu sáng bằng đèn compact.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2014-07-02

Issue

Section

Articles