NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC CƠ CẤU MÁY MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG CNC MB-250

Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Vũ Xuân Trường

Abstract


Bài báo này trình bày phương pháp phân tích động lực học ngược của cơ cấu máy mài nghiền chi tiết quang CNC MB-250. Bằng việc sử dụng phương trình Lagrăng dạng nhân tử cho các tọa độ suy rộng dư đối với cơ hệ có cấu trúc mạch vòng (dạng giải tích và ma trận), chúng tôi đã thiết lập được hệ phương trình vi phân chuyển động của cơ cấu máy, từ đó xác định được mômen lực đặt vào khâu dẫn. Kết quả của bài toán được dùng để nghiên cứu điều kiện cân bằng động của khớp đĩa gá và đĩa nghiền,và nâng cao độ chính xác gia công.

 

Từ khóa: Động lực học ngược, cơ cấu, phương trình Lagrăng nhân tử, máy mài nghiền quang, CNC MB-250.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3480

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology