CỐ ĐỊNH CELLULASE TỪ NẤM TRICHODERMA SP. TRÊN HẠT COMPOSIT TẠO BỞI CHITOSAN VÀ CAO-LANH HOẠT HÓA

Đỗ Hữu Nghị, Vũ Đình Giáp, Đỗ Hữu Chí, Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Lê Mai Hương

Abstract


Trong nghiên cứu này, hạt composit được tạo thành công từ chitosan và cao-lanh hoạt hóa có đường kính khoảng 4,5mm và kích thước lỗ hạt 10÷50µm. Hiệu quả cố định, độ bền hạt, độ bền enzyme sau khi cố định và khả năng tái sử dụng của enzyme cố định cũng được đánh giá. Cellulase được tinh sạch từ môi trường nuôi cấy nấm Trichoderma sp. sử dụng sắc ký trao đổi ion DEAE-cellulose và sắc ký lọc gel Sephadex G100, sau đó được cố đinh trên hạt composit với hiệu suất 78,7%. Enzyme cố định có độ bền nhiệt và pH cao hơn đáng kể so với dạng tự do (hoạt tính còn lại tăng 35% khi ủ enzyme ở nhiệt độ 60oC và 22% ở pH 9,0). Enzyme cố định có thể tái sử dụng ít nhất 4 lần và vẫn duy trì trên 50% sau 12 lần sử dụng.

Từ khóa. cellulase, Trichoderma, cố định enzyme, chitosan, hạt composit.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3491 Display counter: Abstract : 314 views. PDF (Tiếng Việt) : 98 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology