MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH MÀI VÔ TÂM CHẠY DAO HƯỚNG KÍNH

Phan Bùi Khôi, Ngô Cường, Đỗ Đức Trung

Abstract


Tóm tắt

Bài báo này trình bày nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của một số thông số chế độ cắt đến độ không tròn bề mặt chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính. Hai thông số của chế độ cắt được chọn để khảo sát bao gồm vận tốc cắt và lượng chạy dao hướng kính. Mục tiêu của nghiên cứu là dự đoán độ tròn bề mặt chi tiết có thể đạt được khi mài vô tâm chạy dao hướng kính ứng với các giá trị khác nhau của vận tốc cắt và lượng chạy dao, góp phần làm giảm thời gian điều chỉnh máy, nâng cao độ chính xác gia công.

Từ khóa: mài vô tâm, độ tròn, mô phỏng, chế độ cắt.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3632 Display counter: Abstract : 426 views. PDF (Tiếng Việt) : 160 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology